Willie Webwijs

Doel De online cursus Veilig internetten met Willie Webwijs is ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking die willen leren om veilig gebruik te maken van de mogelijkheden die het internet biedt. Resultaat Op een leuke, eenvoudige manier leren medewerkers de gedragsregels op het internet en hiermee om te gaan. Korte uitleg Het leerprogramma is bedacht omdat mensen met een verstandelijke beperking op
Lees meer

Aan de slag met werkbladen

Doel: Doormiddel van eenvoudige werkbladen kan worden geoefend met algemene basisvaardigheden zoals rekenen, taal en andere algemene vakken. Het niveau is geënt op de bovenbouw van het basisonderwijs. Resultaat: Werknemers verbeteren hun basisvaardigheden en verwerven een hoger niveau. De basisvaardigheden vergroten de kennis van de werknemer en kunnen van pas komen in de werkomgeving. Korte uitleg: Op de sites worde
Lees meer

Talentendoos

Doel De Talentendoos is een handig hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met medewerkers over hun talent. Aan de hand van kaarten die verschillende talenten vermelden, kan er worden besproken wat goed loopt en welk talent hier aan de basis ligt. Resultaat Zelfinzicht bij de medewerker ten aanzien van zijn talenten. Via de techniek van het vragen stellen, ondersteunt de begeleider medewerkers om stil te staan bij hun
Lees meer

Gast aan tafel

Doel Medewerkers informeren over andere werkmogelijkheden door gesprekken aan te gaan met mensen die zij (eventueel) kennen en die zelf de uitdaging zijn aangegaan om extern aan te slag te gaan. Resultaat Medewerkers zijn geïnformeerd over andere mogelijkheden en mogelijk enthousiast of voorzichtig geïnteresseerd om dit zelf te onderzoeken. Korte uitleg Een gast, bij voorkeur een persoon die eerder binnen de organisa
Lees meer

Metamorfose

Doel Medewerkers zicht geven op wat kleding kan doen in de persoonlijke presentatie en het voorkomen, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie en in klantcontacten. Resultaat Medewerkers presenteren zich beter in het dagelijks leven. Korte uitleg De eerste indruk die iemand maakt is vaak van groot belang. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie en in klantcontacten. In de metamorfose laat je zien wat kleding en kleur kunn
Lees meer

Leer- en ontwikkelingsspel

Doel De werkvorm met vragenkaarten biedt gelegenheid om zelfstandig of met begeleiding tot meer effectieve ontwikkeltrajecten te komen, bijvoorbeeld tot een persoonlijk ontwikkelplan. De leerstijl, leerblokkades en randvoorwaarden van leren zijn in beeld gebracht. Resultaat Beter gefundeerd kiezen van leer- en ontwikkelstrategie. Succeskans bij leren wordt vergroot. Het spel is een goed hulpmiddel om meer inzicht te
Lees meer

Kleur bekennen: in gesprek over gewenst en ongewenst gedrag

Doel De medewerkers en cliënten worden zich ervan bewust dat niet iedereen dezelfde normen en waarden heeft en dat verschillende mensen dus anders kunnen reageren op dezelfde situatie. Doel is te komen tot een afspraak over de norm die voor de afdeling geldt. Resultaat Meer inzicht in verschillen tussen normen en waarden, en redenen voor ander gedrag; Bekrachtigen en/of herstel van gemeenschappelijke waarden en norme
Lees meer

Educatieve bord- en kaartspellen

Doel Op een leuke, aanvullende en ontspannende wijze bezig zijn met werknemersvaardigheden. Door observatie krijgt werkleiding ook een goed beeld van andere competenties: wie neemt de leiding, wie helpt anderen? Resultaat Werknemers leren op een andere wijze. Korte uitleg Pimpampet om taal te oefenen, Koehandel voor tellen en onderhandelen, zakgeldspel of speciale educatieve bordspellen voor rekenen en taal: werkneme
Lees meer

De ideale werknemer

Doel Medewerkers denken na over de kwaliteiten en eigenschappen van een ideale medewerker. Medewerkers zien dat zij ook de kwaliteiten hebben om de ideale werknemer te zijn. Medewerkers denken met de blik van de werkgever na over eigen ontwikkelpunten. Resultaat Deelnemers hebben meer zicht op welke kwaliteiten en eigenschappen een werkgever belangrijk vindt, en hebben voor zichzelf één of twee ontwikkelpunten benoem
Lees meer

Ontwikkelplan (IPOP/POP) van voorbereiding tot effectief gesprek

Doel Doel is dat medewerkers zich bewust worden van de mogelijkheden en het belang van persoonlijke ontwikkeling. Met behulp van de informatie begint de medewerker beter voorbereid aan het ontwikkelgesprek. Het ontwikkelplan (IOP/POP) geeft focus aan het ontwikkeltraject van de medewerker. De medewerkers blijven kwaliteiten en talenten ontwikkelen, medewerkers blijven nieuwe kennis en vaardigheden aanleren. Resultaat
Lees meer