Schatbewaarder

Doel Het programma is bedoeld voor mensen met een LVB die moeite hebben met abstract denken en rekenen. Door het programma leren de deelnemers de waarde van geld en hoe je hier verstandig mee omspringt. Resultaat Werknemers verbeteren hun basisvaardigheden en verwerven een hoger niveau. De basisvaardigheden vergroten de kennis van de werknemer en kunnen van pas komen in de werkomgeving. Korte uitleg Het programma omv
Lees meer

Hobby carrousel

Doel De meeste medewerkers hebben naast het werk hobby’s of doen werkzaamheden, die ze leuk vinden om te doen en die vaak niet bekend zijn bij collega’s en begeleiders. Door de oefening wordt zichtbaar dat medewerkers meer talenten hebben dan ze in het dagelijkse werk laten zien. Resultaat Meer zicht op verborgen kwaliteiten van medewerkers. Meer waardering voor andere activiteiten die in de privé sfeer plaatsvinden.
Lees meer

Plezierig samenwerken

Doel Werken aan het verbeteren van de samenwerking en de werksfeer. Resultaat Medewerkers zien elkaar op een andere manier en horen op een gestructureerde manier van elkaar wat iemand prettig vindt en waar iedereen last van heeft. Hierdoor kan men meer rekening met elkaar houden. Korte uitleg In een bijeenkomst van twee uur met de afdeling aan slag met de leuke en de minder leuke dingen van het werken op de afdeling.
Lees meer

Quiz: Ken je Bedrijf!

Doel Vergroten van kennis over de eigen werkorganisatie. Vergroten van de zelfstandigheid Resultaat De deelnemers hebben hun kennis over hun eigen werkorganisatie vergroot. Zij weten wie waarvoor aanspreekpunt is, en kunnen meer gericht aan de slag met eigen vragen. Korte uitleg Quiz waarin werknemers getest worden op hun kennis over de eigen werkorganisatie, de afdelingen, de mensen, de regels en regelingen. Doel is
Lees meer

Maak met uw medewerkers een quiz

Doel Het vergroten van de kennis over het eigen bedrijf. Resultaat Medewerkers kennen het eigen bedrijf beter, doordat ze zelf aan de slag zijn gegaan met het opstellen en beantwoorden van de vragen. Korte uitleg Medewerkers bedenken allerlei vragen over het eigen bedrijf en spelen een quiz met de afdeling. De quiz kan een leuke manier zijn voor medewerkers om zelf meer over het bedrijf te weten te komen, of een aanl
Lees meer

Bordspel Sociale Vaardigheden: Act-it-Out

Doel Het op speelse wijze (en met humor) oefenen van sociale vaardigheden op de werkvloer Resultaat Trainen van sociale vaardigheden, en aan de hand van voorbeelden van medespelers alternatieve vormen van gedrag zien. Korte omschrijving Act-it-Out is een bordspel, gericht op het oefenen van sociale vaardigheden. Het spel kan ingezet worden binnen elke situatie waar behoefte is aan een eenvoudige maar effectieve metho
Lees meer

Extra vakgerichte instructie

Doel Aan medewerkers worden planmatig en op maat een leertraject geboden dat past bij het persoonlijk ontwikkelplan. Het verbeteren van werkkwaliteit van medewerkers op de langere termijn. Resultaat Medewerkers hebben (extra) vakvaardigheden ontwikkeld die hen breder en beter inzetbaar maken en houden. Korte uitleg Door de vakgerichte kennis van medewerkers op te frissen of uiteraard medewerkers de kans geven nieuwe
Lees meer

Rekenen op de werkvloer

Doel Werknemers op aantrekkelijke wijze aan de slag laten gaan met het verbeteren van de rekenvaardigheden. Resultaat Werknemers verbeteren hun rekenvaardigheden eventueel benodigd voor het werk. Korte uitleg Verbeteren van rekenvaardigheden van een medewerker passend bij de eisen die aan de medewerker gesteld kunnen worden. Hierbij kunt u gebruik maken van de Leskist meten en wegen of allerlei spellen met rekeneleme
Lees meer

Extra oog voor veilig en gezond werken

Doel Kennis en bewustzijn van veilig en gezond werken weer ophalen. Iedereen verantwoordelijk maken voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Resultaat Veiligheid & gezondheid wordt een gedeelde verantwoordelijkheid en is weer actueel in het denken van mensen. Korte uitleg Veiligheid en werkinstructies zijn thema’s die in elk bedrijf van belang zijn. Daarom is het goed het onderwerp regelmatig te
Lees meer

Videoverslag als hulp bij oriëntatie op een nieuwe werkplek

Doel Kennis maken met een andere werkwereld. Door eigen collega’s te zien en te horen vertellen over het werken “buiten” wordt het beeld hiervan voor de “binnen”-medewerker verbeterd. Resultaat Medewerkers zijn geïnformeerd over ander werk buiten de eigen werkomgeving. Mogelijk zijn een aantal enthousiast over de werkomgeving en worden ze gestimuleerd om buiten de muren van de eigen omgeving te gaan werken. Korte uit
Lees meer